Kontakt

Engelleri Beraberce Aşalım!
(03.12.2021)


Aziz Mü’minler!

Bir hadis-i şeriflerinde Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), hayatın olumlu veya olumsuz ani ve sürpriz durumlarına karşı mü’minlerin duruşunu över ve şöyle der: “Mü’minin durumu ne güzeldir! Çünkü her hâli kendisi için hayırlıdır ve bu durum sadece mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder; bu da onun için hayır olur.”[1]

Sevgili Peygamberimiz bir başka hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurmaktadır: “Bir mü’minin başının ağrıması, yorgunluğu, üzüntüsü, hastalığı, hatta ayağına diken batması… Bütün bunlar, onun günahlarının silinmesine vesiledir.”[2]

Değerli Kardeşlerim!

Hepimiz bir imtihan dünyasında yaşamaktayız. Âdem (a.s) ile Havva annemizden günümüze değin insanlık, türlü imtihanlara tâbi tutulmuştur ve kıyamete kadar da tabi tutulacaktır. Kimileri malıyla, kimileri evladıyla, kimileri canıyla, kimileri de fiziksel bir engelle denenir kulluk yolunda.[3] İlahî bir imtihan nedeni olan engellilik hali, insanın fiziksel bazı fonksiyonları açısından eksiklik olsa da, insanî ve imanî yönden asla bir kusur değildir. Bu sebeple mü’mine düşen bu imtihan sürecini sabır, olgunluk ve metanetle karşılamak, imkân ve kabiliyetlerinin farkına vararak kendine ve topluma yararlı iş ve faaliyetleriyle Rabbinin rızasına nail olmaya çalışmaktır.

Değerli Mü’minler!

İstatistiklere göre, Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde onunu engelliler oluşturmaktadır.[4] Bundan dolayı engellilere yönelik her geçen gün onların hayatını kolaylaştırıcı ve toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlayıcı yeni düzenlemeler hayata geçirilmektedir. Yüce dinimiz de, toplumun tamamına engellilere karşı önemli görev ve sorumluluklar yüklemekte ve görmeyenin gözü, duymayanın kulağı, güçsüzün eli, konuşamayanın dili olmamızı emretmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz, (s.a.s.) engelli kimselere yapılacak her türlü iyilik ve yardımı sadaka olarak değerlendirerek; “Gözü görmeyenlere rehberlik etmek, kulağı duymayan ve dilsizlere anlayabilecekleri şekilde anlatmak, derman arayan dertlinin yardımına koşmak, yaşlı ve güçsüz kişilerin koluna girip onlara yardım etmek, konuşmakta güçlük çekenlerin meramını ifade etmelerine yardımcı olmak… bütün bunlar sadakadır.”[5] buyurmuşlardır. Buna mukabil, engelli birine engel olmayı ve rahatsızlık vermeyi ise lanetlermiştir.[6]  Unutmayalım ki, asıl engelliler; aklını, gönlünü, kalp gözünü, elini, dilini bilgiye, şefkate, merhamete, hikmete ve ilahi gerçeklere kapayıp, insanlığını ayaklar altına alanlardır. İnsanın Allah katındaki değeri, fizikî yapısı, rengi, ırkı, cinsiyeti, sağlam veya engelli oluşuna göre değil,  iman, ibadet, takva ve güzel huylarına göredir.[7]  İlâhî imtihanı kazanarak ebedî kurtuluşa ermek ise ancak takvâ ile mümkündür.

Aziz Mü’minler!

Yüce dinimiz, engellilere karşı sadece merhametli ve saygılı olmakla kalmamakta, bunun dışında engellilerin dâhil olabileceği bir toplum biçimini arzulamakta ve teşvik etmektedir. Özellikle cemaat çalışmalarında ve camilerde engellilerin kabulüne, katılımına ve gerektiğinde desteklenmelerine daha fazla gayret etmemiz gerekmektedir.

Engelli kardeşlerimize eğitim fırsatları sunmak, onlar için uygun mekânlar oluşturmak, onları kendilerini gerçekleştirebilecekleri alanlarda istihdam etmek, onların kabiliyet ve yeteneklerinden istifade etmek bizim dini ve insani görevimizdir. Bu şekilde engelli kardeşlerimiz becerilerini daha da geliştirebilir, hizmetlerimize ve çalışmalarımıza katkı sağlayabilir ve böylece topluluğumuzun değerli bir parçası olabilirler.

Hutbemizi Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in bir hadis-i şerifi ile bitirelim: “Kim bir kardeşine yardım ederse Allah da ona yardım eder. Kim bir kardeşinin derdine derman olursa Allah da kıyamet günü onun derdine derman olur. Kim bir kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da kıyamet günü onun ihtiyacını görür.”[8]

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

Türkçe

Lassen sie uns Hindernisse gemeinsam überwinden!
(03.12.2021)

Verehrte Gläubige!

In einem Hadis lobte unser geliebter Prophet (s) die Haltung von Gläubigen gegenüber plötzlichen und überraschenden Situationen des Lebens sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Er sagte: “Wie schön ist die Situation des Gläubigen! Schließlich ist jede Situation gut für ihn und diese Situation ist spezifisch für Gläubige. Wenn ihm etwas Gutes zustößt, dankt er; Dies ist gut für ihn. Wenn ihm eine Bedrängnis widerfährt, übt er Geduld; Und dies ist gut für ihn.“1

Unser geliebter Prophet sagte in einem anderen Hadis folgendes: “Der Kopfschmerz eines Gläubigen, Müdigkeit, Kummer, Betrübnis und Krankheit von ihm, sogar ein Dornenstich am Fuß… All diese sind Anlass für die Tilgung seiner Sünden.”2

Meine verehrten Geschwister!

Wir alle leben in einer Welt der Prüfung. Seit unserem Adam und Eva wurde die Menschheit bis zum heutigen Tag verschiedensten Prüfungen unterzogen. Die Menschheit wird bis zum Jüngsten Tag auch Prüfungen unterzogen werden. Manche Menschen werden mit ihrem Besitz, manche mit ihren Kindern und manche mit ihrem eigenen Leib geprüft. Manche werden auf dem Weg ihrer Gottesdienerschaft auch mit einer physischen Behinderung geprüft.3 Die Behinderungssituation ist ein göttlicher Prüfungsanlass. Auch wenn beim Menschen Mängel aus Sicht macher physischen Funktionen bestehen, ist dies aus Sicht der Menschlichkeit und des Glaubens keineswegs ein Mangel. Aus diesem Grund gebührt es einem Gläubigen, diesen Prüfungsprozess mit Geduld, Reife und Standhaftigkeit zu begegnen; Daher erfordert es, den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten bewusst zu werden.  Sie sollten versuchen, mit ihren Aktivitäten, die für die eigene Person und die Gesellschaft nützlich sind, das Wohlwollen Allahs zu erlangen.

Werte Gläubige!

Nach den Statistiken bilden Menschen mit Behinderung ungefähr 10 % der Bevölkerung von Deutschland.4 Aus diesem Grund werden ständig neue Maßnahmen, die das Leben von ihnen vereinfachen und ihre aktive Teilhabe im gesellschaftlichen Leben gewährleisten, verwirklicht. Daher hat unsere erhabene Religion auch der ganzen Gesellschaft wichtige Aufgaben und Verantwortungen gegenüber den Menschen mit Behinderung auferlegt: Unsere Religion möchte von uns, dass wir zu Augen werden für die nicht Sehenden, zu Ohren werden für die nicht Hörenden, zur Hand werden für Kraftlose und zum Sprachorgan werden für die nicht Sprachfähige. Schließlich bewertete unser Prophet (s) jegliche gute Tat und Hilfe für Menschen mit Behinderung als Spende (Sadaqa), indem er sagte: “Nicht Sehenden Wegweiser zu sein, Nichthörenden und Taubstummen in verständlicher Weise zu erklären, den nach Lösungen Suchenden und Leidenden zur Hilfe zu eilen, den alten und kraftlosen Menschen unter die Arme zu greifen und ihnen zu helfen, Menschen mit Sprachschwierigkeiten zu helfen, ihre Wünsche zur Sprache zu bringen… All diese sind Spenden (Sadaqa).”5 Hindernisse oder Unannehmlichkeiten für einen Menschen mit Behinderung zu bereiten, hat er jedoch verurteilt.6 Lassen sie uns nicht vergessen: Die eigentlichen Menschen mit Behinderung sind diejenigen Menschen, die ihren Verstand, ihr Herz, ihre Hand und Zunge gegenüber Wissen, Fürsorge, Barmherzigkeit, Weisheit und göttliche Wahrheiten verschließen und ihre Menschheit unter ihre Füße nehmen. Der wahre Wert des Menschen bei Allah richtet sich nicht nach der physikalischen Struktur, seiner Farbe, Ethnie, seinem Geschlecht, seiner körperlichen Vollkommenheit oder Behinderung. Vielmehr richtet sich der Wert des Menschen nach seinem Glauben, seinen Gottesdiensten, seiner Frömmigkeit und seinem edlen Charakter.7 Die göttliche Prüfung zu bestehen und die Errettung zu erlangen, ist hingegen lediglich durch Frömmigkeit möglich.

Geehrte Gläubige!

Unsere erhabene Religion belässt es nicht dabei, nur barmherzig und respektvoll gegenüber den Menschen zu sein. Vielmehr wünscht sich unsere Religion eine Gesellschaftsstruktur, worin sich Menschen mit Behinderung einbringen. Besonders ist es erforderlich, dass wir uns noch mehr bemühen, Menschen mit Behinderung in der Gemeindearbeit und in den Moscheen zu akzeptieren, sie bei ihrer Teilhabe und im Bedarfall zu unterstützen.

Unsere religiösen und menschlichen Aufgaben sind: Für unsere Geschwister mit Behinderung Bildungsmöglichkeiten zu präsentieren; ihnen passende Lokalitäten vorzubereiten; sie in Bereichen, wo sie sich verwirklichen können, zu beschäftigen; und von ihren Begabungen und Fähigkeiten zu profitieren. Unsere Geschwister mit Behinderung können somit ihre Fertigkeiten noch weiter entwickeln, unseren Gemeindediensten und –tätigkeiten ihren Beitrag leisten und somit zu einem wertvollen Tiel unserer Gemeinschaft werden.

Lassen sie uns unsere Freitagspredigt mit einem Hadis unseres Propheten beenden: “Wer einem seiner Glaubensgeschwister hilft, dem hilft auch Allah. Wer Lösung für ein Problem seines Glaubensgeschwisters findet, dem wird Allah auch am Jüngsten Tag eine Lösung für sein Problem gewähren. Wer den Bedarf einer seiner Glaubensgeschwister deckt, dem deckt auch Allah am Jüngsten Tag seinen Bedarf.”8

 

Die DITIB-Predigtkommission

Deutsch

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Kontakt